Hayat Sigortaları

Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası, hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sizin ve sevdiklerinizin yaşam standardının korunmasını ve devamını sağlar.Sigortalı Yaşı

18 ile 60 yaş arasındaki kişiler sigorta yaptırabilirler. Mevcut sigortalarını da 65 yaşına kadar yenileme yapabilirler.


Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır.


Prim

Prim şirketin belirleyeceği esaslar doğrultusunda tek ödemede peşin olarak veya en fazla 9 taksit olacak şekilde aylık olarak ödeyebilirler.


Teminatlar

Vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet durumlarını kapsamaktadır.


Teminat Tutarı

Sigortalının verdiği bilgiler doğrultusunda şirketin belirlemiş olduğu esaslara göre, 25.000 TL ile 500.000 TL arasında teminat tutarı belirlenebilir.


Vergi Avantajı

Ödenen primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i

Vefat Teminatı

Hayat sigortalarımızın ana teminatı vefat teminatıdır. Hayat Sigortası Genel Şartlarında belirtilen koşullar çerçevesinde istisnalar hariç teminat her türlü vefat durumunda geçerlidir.
Bu vefat teminatı; sigortalımızın başına gelebilecek vefat neticesinde devreye girer. Böylece sigortalının lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen tazminat ödenerek finansal güçlüklerin yaşanması engellenir.


Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Hayat sigortalarımızın ana teminatı olan vefat teminatına ek olarak sunulabilmektedir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen koşullar çerçevesinde istisnalar hariç teminat kaza sonucu gerçekleşmesi koşuluyla geçerlidir.
Bu Maluliyet teminatı; sigortalımızın başına gelebilecek kaza neticesinde devreye girer. Böylece sigortalının kendisine sigorta poliçesinde belirtilen tazminat ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde ödenerek finansal güçlüklerin yaşanması engellenir.

Hayat Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız. Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız. Yıllık Hayat Bilgilendirme Formu için tıklayınız.