Hakkımızda

Üst Yönetim

İsim Unvan
Mahmut GÜNGÖR Genel Müdür
Salim Somer ORHAN
Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama
Abdullah YILDIRIM
Direktör, İK ve Kurumsal İletişim
Davut MENTEŞ
Direktör, Mali İşler ve BT
Abdullah ADIYAMAN
Direktör, Hasar ve Rücu