BİLGİLENDİRME

Şirketimiz faaliyetlerini normal şekilde sürdürmektedir, herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sözleşmenizde bulunan birikimlerin tümü Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklanması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş Takasbank'ta (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) saklanmaktadır. Bireysel Emeklilik Sisteminde toplanan fonlar şirket hesaplarında tutulmamakta, Takasbank hesaplarına yönlendirilerek fonlanmaktadır. O nedenle herhangi haciz tasfiye ya da iflas gibi benzeri durumlarda şirket alacaklarına mahsup edilmesi mümkün değildir. Mevzuatın ilgili maddesine göre “Fon mal varlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez” Bireysel emeklilik sözleşmenizdeki birikimin mülkiyeti ve tasarruf hakkı Şirketimize değil katılımcı olarak size aittir. Normal çalışma şartlarımız ile siz değerli katılımcılarımıza hizmet vermeye devam ediyor olacağız.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.