Katilim Sigortaciligi

Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Katılım sigortacılığı, yardımlaşma esasına dayalı olarak kurgulanan ve tekafül olarak anılan, ülkemizde ise “katılım sigortacılığı” adı ile literatürdeki yerini alan İslami sigortacılık sistemi olup, piyasada uygulanan sigortacılık anlayışından işleyiş olarak farklılık arz etmektedir.

Konvansiyonel sigortacılıkta, sigortanın türüne göre toplanan fonlar iade edilmemekte ve bu paralar tamamen şirkete kalmaktadır. Sigorta şirketi sigortalı varlığın zarar görmesi durumunda, sigortalının zararını karşılamak ile mükelleftir. Ayrıca sigorta şirketi tarafından toplanan fonlar faizsiz finans ilkelerine uygun olmayan finansal araçlarda değerlendirilebilmektedir. 

Katılım sigortacılığını en kısa haliyle “İslami Sigorta” olarak tanımlayabiliriz. Tekafül sigorta sistemi olarak da bilinen bu sigortacılık türü, temelinde yardımlaşma ve dayanışmayı içerir. Yardımlaşma sigortası; değişik fertlerin birleşerek içlerinden birinin maruz kalacağı felaketin hasarını tazmin etmek üzere yaptıkları bir yardımlaşmadır. Tekafül, sorumluluk paylaşımı esasıyla riskin belirli gruplar arasında dağıtılması mantığına dayanmaktadır.

Katılım Sigortacılığı Sisteminin temel ilkeleri şu şekildedir;

Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,

Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primlerin Danışma kurulu onayından geçmiş faizsiz finans araçları ile değerlendirilmesi,

Sigorta teminatı verilen konularda gayri ahlaki ya da meşru görülmeyen vb. iktisadi kıymetler için seçici davranılması, 

Primlerin toplandığı havuzun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş’ nin faaliyet gösterdiği hayat ve ferdi kaza branşlarındaki en önemli ilkesi, bütün operasyon ve anlaşmalarında katılım prensibine gösterdiği titizliktir.

Ferdi Kaza ve Hayat Sigortaları İcazet Belgesi İçin Tıklayınız. Bireysel Emeklilik İcazet Belgesi İçin Tıklayınız.