Hakkımızda

Kariyer ve Yetenek YönetimiKariyer Yönetimi ile çalışanlarımızın potansiyel bilgi, beceri ve yetkinlikleriyle beklentilerinin uyumlaştırılması, buna bağlı olarak motivasyonlarının ve aidiyet hissinin arttırılması hedeflenmektedir.

Yetenek Yönetimi ile çalışanlarımızın potansiyel ve fark oluşturan özelliklerinin tespiti ve geliştirilmesi, yeteneklerini kullanabileceği doğru noktalarda değerlendirilmesi ve şirket performansını üst düzeye çıkaracak yetenekli çalışanların elde tutulması hedeflenmektedir.