Hakkımızda

İşe Alım

Şirketimizi sürdürülebilir başarılara taşıyabilecek, kurumsal değerlerimizi sahiplenecek, sektörde rekabet avantajı sağlayacak, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklere sahip bireylerin ailemize katılması hedeflenmektedir.

İşin gerektirdiği özel şartlar ve ihtiyaçlar hususunda yönetimin tayin ve takdir yetkisi saklı kalmak kaydıyla, şirketimize alınacak tüm personelin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir.


İşe Alım Koşulları:
  • T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu ise çalışma izni almış olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • En az ön lisans mezunu olmak,
  • Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamak,
  • İyi hal sahibi olmak (ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma-hileli iflas gibi-yüz kızartıcı bir fiil ile mahkum olmamak),
  • Şirketimiz tarafından yapılacak referans araştırmalarından olumlu sonuç almak,
  • Resmi veya özel herhangi bir kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
  • İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak.