Bireysel Emeklilik

Grup Emeklilik

Bir işyerinde, dernekte, vakıfta, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşunda veya sair kuruluşlarda çalışan veya üye olanlara grup emeklilik sözleşmesi düzenlenebilir.
Çalışanları veya üyeleri adına emeklilik şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluştur.
Evet, grup emeklilik sözleşmelerinde (işveren grup emeklilik sözleşmesi ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi), oluşturulacak grubun bir tüzel kişilikle ilişkilendirilmesi ve bu tüzel kişilikle bağlantılı bir grup kurucusunun bulunması gereklidir.