Hayat Sigortaları

Faizsiz Bireysel Finansman Hayat Sigortası

Bankadan bireysel finansman kullanan bir müşterinin sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi halinde bireysel finansman borcunun sigorta şirketi tarafından kapatılmasını amaçlayan uzun süreli hayat sigortasıdır.

Bu sigortada teminat, aylar bazında azalan bireysel finansman anapara borç bakiyesi temel alınarak belirlenir. Müşterinin bankaya borcu kadar sigorta teminatı verilmesi esastır. Dolayısıyla müşteriye sigorta şirketi tarafından ödeme planı ile birebir uyumlu teminatlar verilir. Bu üründe tüm işlerimiz tekafül esaslarına uygun olarak yapılmaktadır. Alınan primlerden (Wakala Fee) ayrılan teknik karşılıklar katılım bankacılığı prensiplerine göre değerlendirilmekte, riskler Re-Tekaful şirketi ile paylaşılmaktadır.

Bu sigorada prim, tüm süre için sözleşmede belirtilen teminatlara karşılık tek prim halinde peşin olarak ödenebilir ya da bu prim 1 yılı aşmayacak şekilde şirketin belirleyeceği esaslar ile taksitli olarak ödenebilir. Primler gerçek yaşa, bireysel finansman tutarına ve bireysel finansman ödeme planına göre farklılık gösterir. Verilen bireysel finansman TL olduğundan primler de TL hesaplanacaktır. Bu üründe yenileme söz konusu değildir.
Toplanan primlerin ve kanunen ayrılması gereken rezervlerin aşağıda belirtilen ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olan yatırım araçlarında değerlendirilmesi,

  • Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları
  • Katılım endeksine uygun hisse senetleri, ( Yurt içinde Bizim Menkul Değerler katılım endeksi kriterlerine uygun ve dünyadaki Dow Jones İslamîc Pazar Endeksi vb.)
  • Altın gibi kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ( Günlük repo dahil hiçbir şekilde faiz getirisi içermeyen fonlar)
  • Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçları,
  • İslamî kurallara uygun diğer yatırım araçları (mevcut ya da gelecekte çıkarılacak İslamî kurallara uygun diğer yatırım araçları)
İcazet Belgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.